การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม

การป้องกันอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การป้องกันเกี่ยวกับ สภาพยวดยานพาหนะ สภาพถนน และสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งมีวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. การป้องกันเกี่ยวกับสภาพยวดยานพาหนะ  ความบกพร่อง หรือความผิดปกติ ของยวดยานพาหนะ มักเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ การป้องกัน เกี่ยวกับสภาพยวดยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถบรรทุก รถกะบะ รถสามล้อเครื่อง ฯลฯ จึงควรปฏิบัติดังนี้
1.1 การเลือกซื้อ และใช้ยวดยานพาหนะที่ออกแบบดี มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ครบถ้วน และมีอุปกรณ์ที่ช่วยลดอันตราย ของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร
1.2 ตรวจสภาพยวดยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ หากมีสภาพผิดปกติ ควรนำไปแก้ไข ซ่อมแซม ให้เรียบร้อย ก่อนนำไปใช้งาน
1.3ไม่ควรนำเครื่องยนต์ หรือยวดยานพาหนะ ที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปลอดภัยมาใช้ ซึ่งอาจเกิดอันตราย และผิดกฎหมายตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ด้วย
สภาพของของยวดยานพาหนะบางชนิด
1. สภาพรถจักรยาน ที่ปลอดภัยจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง มีอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน พร้อมที่จะใช้การได้เสมอ ซึ่งจะต้องมีไฟหน้าที่ให้ความสว่าง มองระยะทางได้ไกลไม่น้อยกว่า 50 เมตร มีกระดิ่งที่ได้ยินไกลอย่างน้อย 30 เมตร และใช้การได้ มีมือจับ เบรกที่ใช้การได้ดี เบาะนั่งที่ปรับได้ มีสายโซ่ จากลูกโซ่ที่สะอาด และมีน้ำทันหล่อลื่นอยู่เสมอ มีกระไดจักรยาน ยางรถ และล้อซึ่งล้อครบ รวมทั้งมีโครมไฟติดท้ายรถ อย่างน้อย 1 ดวง หรือทาสีสะท้อนสีแดง ที่บังโคลนหลังด้วย
2. สภาพรถจักรยานยนต์ ที่ปลอดภัยต้องมีสภาพใช้การได้ดี และมีอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ พวงมาลัย หรือที่จับคันเลี้ยว ซึ่งมีความหมายเที่ยงตรง และมั่นคง มีสัญญาณไฟต่างๆ และมีแตรสัญญาณ ที่มีสภาพใช้การได้ดี มีกระจกมองหลัง มองข้าง ซึ่งปรับได้ระดับพอดีกับสายตา เกียร์ ที่สตาร์ท และคลัดซ์ ใช้งานได้สะดวก มีเบาะนั่งที่มีขนาดพอเหมาะ ซึ่งติดกับตัวถังแน่น และในด้านท้ายของเบาะมีเหล็กกัน เพื่อกันคนซ้อนท้าย มิให้ลื่นหล่นได้ มีที่วางเท้าสำหรับคนขับ และคนซ้อนท้ายครบสองข้าง มีโซ่ และที่ครอบโซ่ยึดติดแน่น ท่อไอเสียก็จะต้องเชื่อมติดแน่นกับตัวถัง ไม่แตกรั่ว นอกจากนั้น ยังมีบังโคลนหน้า และหลัง ห้ามล้อ หรือเบรกเท้าที่ใช้งานได้ดี และล้อที่แข็งแรงด้วย
3. สภาพรถยนต์ รถยนต์จะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง อุปกรณ์ครบถ้วน ได้แก่ โครมไฟหน้า ไฟท้าย ไฟหยุด ไฟส่องหมายเลขทะเบียน สัญญาณไฟต่างๆ มีกันชนหน้า และหลัง กระจกมองหลังมองข้าง บังโคลนหน้า และหลัง มีเกียร์ ที่สตาร์ท คลัตช์ และเบรกมือ เบรกเท้า ที่ใช้งานได้ดี มีพวงมาลัยที่มีความเที่ยงตรง มั่นคง เพื่อความปลอดภัย พวงมาลัยควรทำด้วยวัสดุที่ดูดซับแรงกระแทก และแกนพวงมาลัยเป็นแบบยุบตัวได้ ป้องกันแรงกระแทก ขณะเกิดอุบัติเหตุ มีแตร เครื่องปัดน้ำฝนที่ใช้งานได้ดี เบาะนั่งติดแน่นกับตัวรถ มีถุงลมนิรภัย (Air Cushion) ตรงด้านหน้าบริเวณเบาะที่นั่งหน้ารถ ที่ช่วยป้องกันการปะทะ หรือแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ มีเข็มขัดนิรภัย ซึ่งช่วยยึดร่างกายของคนในรถไว้ มิให้กระเด็นออกจากรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น มียาง และล้อที่แข็งแรง รวมทั้งท่อไอเสียที่ใช้งานได้ดี