การป้องกันตัวเอง จาก ภัยสังคม

เนื่องจาก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต องครักษ์ ได้เชิญ ThaiBodyGuard.com เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการ บอกเพื่อน..เตือนตน..คนรุ่นใหม่..ใส่ใจสังคม” ในวันพุทธที่ 28 พฤศจิกายน 2550 โดย ThaiBodyGuard.com ได้นำสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง ไปจัดแสดงในงาน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาที่สนใจ การป้องกันตัวเองด้วยอุปกรณ์ป้องกันตัว จาก ภัยสังคม
ผมในนาม web master ของ ThaiBodyGuard ขอขอบพระคุณ  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต องครักษ์ อย่างสูง ที่ได้ให้โอกาศแนะนำ www.ThaiBodyGuard.com ไว้ในโอกาศนี้ ขอบพระคุณครับ
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต องครักษ์ มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยชุมชุน ซึ่งบางส่วนมีฐานะยากจน และ ติดยาเสพติด ถึงแม้สถาบันจะมีการจัดเวรยามดูแลการเข้าออกของบุคคลภายนอก แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด จึงมีเหตุ ชิงทรัพย์ และ ทำร้ายนักศึกษา โดยประสงต่อทรัพย์ของนักศึกษา อยู่เนืองๆ กองกิจการนิสิต ซึ่งเล็งเหตุความสำคัญ ของภัยสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น