การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

อันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานกับเครื่องจักร มักปรากฏขึ้นในสถานประกอบกิจการต่างๆอยู่เสมอ จากสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ปี พ.ศ.2548 พบว่ามีคนงานที่ประสบอุบัติเหตุขณะทำงาน โดยถูกเครื่องจักร ชน กระแทก หนีบ หรือดึงเป็นจำนวนถึง 28,358 ราย สาเหตุของอันตรายที่เกิดขึ้นมักเกิดจากเครื่องจักรชำรุด เครื่องจักรมีสภาพที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงความประมาทของผู้ทำงานกับเครื่องจักร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการป้องกันอันตรายมิให้เกิดขึ้นได้ และการป้องกันที่ได้ผลวิธีหนึ่ง คือ การติดตั้งเซฟการ์ด หรือฝาครอบที่เหมาะสมที่เครื่องจักร ณ จุดที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ รวมถึงการแขวนป้ายเตือน ป้ายห้ามเดินเครื่องในระหว่างการซ่อมบำรุง ลักษณะของเครื่องจักรที่ต้องใช้เซฟการ์ด แบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ๆคือเครื่องส่งถ่ายกำลัง ได้แก่ เพลา สายพาน โซ่ กระเดื่อง เฟือง ปุลเล่ เกียร์ อันตรายที่เกิด กับคนงานส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของการถูกชน กระแทก หนีบรั้งเข้าไป ทำให้สูญเสีย อวัยวะ เช่น มือ แขน เท้า ขา ใบหน้า ศีรษะ ผิวหนัง ทำให้คนงานพิการหรือเสียชีวิต

อันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานกับเครื่องจักร มักปรากฏขึ้นในสถานประกอบกิจการต่างๆอยู่เสมอ จากสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ปี พ.ศ.2548 พบว่ามีคนงานที่ประสบอุบัติเหตุขณะทำงาน โดยถูกเครื่องจักร ชน กระแทก หนีบ หรือดึงเป็นจำนวนถึง 28,358 ราย สาเหตุของอันตรายที่เกิดขึ้นมักเกิดจากเครื่องจักรชำรุด เครื่องจักรมีสภาพที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงความประมาทของผู้ทำงานกับเครื่องจักร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการป้องกันอันตรายมิให้เกิดขึ้นได้ และการป้องกันที่ได้ผลวิธีหนึ่ง คือ การติดตั้งเซฟการ์ด หรือฝาครอบที่เหมาะสมที่เครื่องจักร ณ จุดที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ รวมถึงการแขวนป้ายเตือน ป้ายห้ามเดินเครื่องในระหว่างการซ่อมบำรุง

ลักษณะของเครื่องจักรที่ต้องใช้เซฟการ์ด แบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ๆคือ
เครื่องส่งถ่ายกำลัง ได้แก่ เพลา สายพาน โซ่ กระเดื่อง เฟือง ปุลเล่ เกียร์ อันตรายที่เกิด กับคนงานส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของการถูกชน กระแทก หนีบรั้งเข้าไป ทำให้สูญเสีย อวัยวะ เช่น มือ แขน เท้า ขา ใบหน้า ศีรษะ ผิวหนัง ทำให้คนงานพิการหรือเสียชีวิต เครื่องจักรซ่อมบำรุง ได้แก่ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องเจียร ลักษณะของอันตรายมักอยู่ในรูปของอุบัติเหตุที่เกิดแก่ นิ้วมือ แขน เท้า ใบหน้า ศีรษะ และผิวหนัง และมักเกิดแก่คนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรนั้นโดยตรง เครื่องจักรในกระบวนการผลิต ได้แก่ สายพานลำเลียงวัสดุ เครื่องปั้มโลหะ ปั้นจั่นยก เคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องเป่า ฉีด หรือเครื่องจักรขึ้นรูปโลหะ/อโลหะต่างๆ อันตรายที่เกิด แก่คนงานเกิดจากวัสดุกระเด็น วัสดุมีคมบาดมือ เท้า หรือเครื่องจักรหนีบฉุดดึงมือ/เสื้อ ผ้าเข้าไป
ป้องกันไม่ให้คนสัมผัสกับส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาของเครื่องจักร เช่น เกียร์ ปุลเล่ สายพาน เฟือง ใบมีดตัดฯลฯ