ข้อควรรู้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว /ภัยพิบัติ / การรักษาความปลอดภัย

มีสติ และสำรวจความปลอดภัยของตนเอง

・หากรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน ก่อนอื่นให้หลบที่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง แล้วใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว เช่น เบาะรองนั่งคลุมศีรษะเอาไว้
・หากรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน ให้เปิดประตูบ้านเพื่อใช้เป็นทางออกเวลาฉุกเฉิน
・สำรวจสถานการณ์รอบๆตัว อย่าด่วนตื่นตระหนกรีบหนีออกไป ควรอพยพหนีออกอย่างมีสติ
ไม่ตื่นตระหนก และป้องกันอัคคีภัย
・ปิดแก๊ส และเตาที่ใช้อยู่ทันที
・ปิดวาล์วแก๊สให้แน่น และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออก
・หากอพยพหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้ว ให้ปิดแผงควบคุมสวิตช์ไฟก่อนแล้วค่อยอพยพออกมา
(เมื่อเกิดแผ่นดินไหว เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจหล่นลงมา หากสัมผัสกับวัตถุที่ติดไฟง่ายจะทำให้เกิดอัคคีภัยตามมา)
・หากเกิดอัคคีภัยขึ้น ให้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิงต่างๆ ใช้ดับไฟขนาดย่อมไปก่อน

※ช่วงเวลาที่สามารถดับเพลิงได้มี 3 ครั้ง
(ควรระมัดระวังกำแพงหรือป้ายถล่ม)
(1)เมื่อเริ่มเกิดแผ่นดินไหว…ควรดูว่าปลอดภัยหรือไม่ หากไม่ปลอดภัยอย่าฝืนดับเพลิง br /> (2)เมื่อแผ่นดินไหวเสร็จแล้ว
(3)หลังจากเกิดไฟไหม้ขึ้นทันที
※ร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน และช่วยกันดับไฟในชั้นต้น
อย่าเข้าใกล้ริมแม่น้ำ หน้าผา กำแพง และทางเดินแคบๆ
・ทางเดินแคบๆ หรือริมกำแพงนั้น อาจมีอิฐต่างๆหล่น หรือถล่มลงมา ดังนั้นควรอยู่ให้ห่างจากสถานที่เหล่านี้
・หน้าผาหรือริมแม่น้ำอาจเกิดดินยุบได้ง่าย จึงควรหลีกไกลจากสถานที่เหล่านี้
เทคนิคข้อควรระวังเมื่ออพยพหนีภัย
・ในระหว่างการอพยพ อย่าตื่นตระหนก กรุณาอยู่ในความสงบ และอพยพอย่างระมัดระวัง
・ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้สะดวก
・สัมภาระจำเป็นที่นำติดตัวไปให้สะพายไว้ที่ด้านหลัง
・ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวระดับรุนแรง (แรงสั่นสะเทือนระดับ 4 ขึ้นไป) หรือเกิดแผ่นดินไหวเบาๆแต่ต่อเนื่องยาวนาน ให้รีบออกจากชายฝั่ง และอพยพขึ้นที่สูงโดยทันที
・ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสึนามิจากวิทยุ เป็นต้น
・พื้นที่ใกล้ภูเขา หรือที่ลาดเอียงนั้นจะเกิดดินถล่มได้ง่าย ให้รีบตัดสินใจอพยพโดยด่วน
・ขอให้ทุกท่านพึงระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเมื่อใดขอให้ท่านใช้วิจารณญาณตัดสินใจด้วยตนเองแล้วทำการอพยพทันที
การรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
・ติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์และวิทยุ อย่าสับสนกับข่าวโคมลอย
・ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยกู้ภัย ตำรวจ โดยตลอด
・ไม่ใช้โทรศัพท์หากไม่จำเป็น เพราะการโทรศัพท์ติดต่อสอบถามหน่วยกู้ภัย จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่
ให้ความร่วมมือในการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ และช่วยผู้อื่นออกมาจากการถูกทับ
・สำหรับการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บเล็กน้อย ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
・หากมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคาร หรือสิ่งของที่ทับลงมา ให้ขอความร่วมมือจากคนในพื้นที่ช่วยเหลือบุคคลนั้น
เมื่อกำลังเดินทางโดยรถยนต์
・ให้จอดรถในที่ว่างข้างทางด้านซ้าย และดับเครื่องยนต์
・ฟังข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติจากวิทยุในรถ
・ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมการจราจรอยู่ ให้ปฏิบัติตามนั้น