คพ.เผยหมอกควันภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ฝุ่นละอองยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เชียงรายสูงสุด 80ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

กรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ. รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันเสาร์ที่ พบฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงทุกพื้นที่ ส่วน สาเหตุของหมอกควัน ยังคงพบว่าเป็น การลักลอบเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ และการเตรียมพื้นที่เกษตร

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่แจ้งว่า วันที่ 28-29 เมษายน ภาคเหนือของประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคเหนือ มีอากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง จึงอาจทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่สะสมในบรรยากาศลดลงได้