ความปลอดภัยจากการเดินทาง

ความปลอดภัยจากการเดินทาง

ในช่วงที่ผ่านมาข่าวคราวหรือคลิปอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในเมือง นอกเมือง ในประเทศและต่างประเทศล้วนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมากมาย หลายครั้งที่อุบัติเหตุจากการเดินทางเกิดขึ้นโดยความประมาท แต่สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางต่างๆ เหล่านี้สามารถลดจำนวนลงได้ หากเราไม่ประมาท

ความปลอดภัยในการเดินทาง หมายถึง การเดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งทางร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินที่เป็นของตนเอง ของบุคคลอื่นและของส่วนรวม ซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ แต่ที่พบเห็นกันมากที่สุดคงหนีไม่พ้นอันตรายที่เกิดจากการเดินทางทางบก ซึ่งปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุนั้นมาจากการที่ปัจจุบันมีบุคคลนำรถยนต์มาขับแข่งกันบนถนนหลวง ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก

ปัจจัยต่อมาคือ เมาแล้วขับ ทั้งประเภทรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นการกระทำที่มี ความเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก ถัดมาคืออาการที่เรียกกันว่า “หลับใน” อันมีสาเหตุมาจากความอ่อนเพลีย รับประทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึม เช่น ยาแก้หวัด ยาแก้ไอ ยาลดความดันโลหิต ร่างกายอ่อนล้าไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ เป็นต้น ซึ่งทำให้ไม่สามารถมีสติสัปชัญญะบังคับตัวเองได้

ทั้งนี้หลักการง่ายๆ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั้นควรปฏิบัติดังนี้
หากต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์
– ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
– ไม่ขับขี่รถด้วยความคึกคะนอง และมีอัตราความเร็วเกินไป
– ตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
– ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

หากต้องเดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารประจำทาง
– คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อโดยสารรถยนต์
– ขึ้น – ลง รถประจำทางตรงป้ายและเมื่อรถจอดสนิท
– อย่าห้อยโหน หรือยื่นอวัยวะต่างๆ ออกมานอกตัวถังรถ
– อย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำกิจกรรมทางโทรศัพท์ ควรสังเกตระมัดระวังภัยจากผู้โดยสารรถประจำทางด้วยกัน เช่น ระวังการถูกล้วงกระเป๋า การทำอนาจารโดยเฉพาะวัยรุ่นผู้หญิง หรือการถูกทำร้ายร่างกาย
– ไม่โดยสารรถยนต์ไปกับคนที่ไม่รู้จัก
– ไม่ควรโดยสารรถแท็กซี่ตามลำพังโดยเฉพาะในเวลากลางคืน
– ไม่โดยสารรถที่มีผู้ขับขี่ดื่มสุรามึนเมา