ความปลอดภัยส่วนบุคคลคืออะไร

ความปลอดภัยส่วนบุคคลคือ องค์ประกอบด้านความปลอดภัยของพนักงานที่ช่วยให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่อุปกรณ์เซฟตี้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความรู้ด้านการอบรมที่พนักงานต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ลองไปชมองค์ประกอบของความปลอดภัยส่วนบุคคลกัน

การจัดการความปลอดภัยส่วนบุคคล

1.มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทำงานในด้านนั้นๆ เพื่อให้ได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการป้องกัน
2.มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้พนักงานได้พร้อมสำหรับการทำงาน
3.ปฏิบัติตามข้อห้ามในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น การไม่ดื่มเหล้า การไม่สูบบุหรี่ ในขณะทำงาน
4.สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้อย่างถูกวิธีในขณะปฏิบัติงาน
5.สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้ครบถ้วน และสวมใส่ตลอดเวลาขณะทำงาน
6.เตรียมหน่วยฉุกเฉิน ปฐมพยาบาลไว้เสมอ เพื่อช่วยเหลือและส่งต่อผู้บาดเจ็บได้ทันท่วงที

 

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

เป็นอุปกรณ์นิรภัยที่พนักงานผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับงานที่กำลังปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายและลดการบาดเจ็บจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีดังนี้
1.อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
2.อุปกรณ์ป้องกันหู
3.อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า และดวงตา
4.อุปกรณ์ป้องกันมือ
5.อุปกรณ์ป้องกันเท้า
6.อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
7.อุปกรณ์ป้องกันลำตัว แขน และขา
8.อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

 

การเลือกซื้ออุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล

1.เลือกซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย สำหรับงานที่ต้องปีนป่าย
2.อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐาน หรือมีคุณภาพสูง
3.การซื้ออุปกรณ์ต้องซื้อครบเซ็ทตามการปฏิบัติงาน เช่น ถ้าต้องทำงานก่อสร้าง จะให้พนักงานใช้แต่เพียงหมวกนิรภัย แต่เพียงอย่างเดียวโดยขาดรองเท้าเซฟตี้ไม่ได้
4.อุปกรณ์นิรภัยในแต่ละคน ต้องมีขนาดที่สมส่วนของผู้สวมใส่ ไม่ให้หลวมเกินไป หรือคับเกินไป เพราะจะมีผลต่อการปฏิบัติงานได้