ผักชีฝรั่ง

ผักชีฝรั่ง

ในประเทสไทยมีการปลูกมากในพื้นที่ภาคกลาง เช่น นครสวรรค์ อยุธยา นครปฐม ราชบุรี และมีการปลูกทั่วไปในทุกจังหวัดของทุกภาค ทั้งขายใบสด และเมล็ดพันธุ์ โดยเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่งจากแปลงปลูกมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2,500 บาท หรือมากกว่า ส่วนผู้ปลูกที่ซื้อเมล็ดจากท้องตลาดอาจมีราคาเมล็ดสูงถึง 3,500-4,000 บาท ส่วนใบสดมีราคากิโลกรัมละ 20-50 บาท ขึ้นอยู่กับแหล่ง และฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว และฤดูฝนจะมีราคาสูงมาก

การเตรียมแปลงก่อนปลูกควรทำการไถดะด้วยผานใหญ่ ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร และตากดินให้แห้ง 7-10 วัน พร้อมกำจัดวัชพืช หลังจากนั้น หว่านปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ต่างๆ อัตรา 3-5 ตัน/ไร่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ หากดินเปรี้ยวควรหว่านโรยด้วยปูนขาวร่วมด้วย หลังจานั้น ไถพรวนอีกครั้งด้วยผานเล็กกว่า พร้อมตากดินอีก 3-5 วัน หลังจากนั้นไถยกร่องกว้างประมาณ 1.5-2 เมตร ส่วนความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่

ผักชีฝรั่ง (Stink weed, Eryngium) จัดเป็นพืชผัก และสมุนไพรที่นิยมนำมาปรุงอาหาร โดยเฉพาะเมนูยำ ต้มยำ ซุปหน่อไม้ ลาบ เป็นต้น เนื่องด้วยใบมีลักษณะรสจืด แต่มีกลิ่นหอมแรง ทำให้ปรับปรุงกลิ่นอาหารให้ชวนรับประทานมากขึ้น