พลเอกประยุทธ์ รับหน้าที่สามีที่น่ารัก จูงมือภรรยาทานข้าว นายกเป็นคนหวานเว่อร์

พลเอกประยุทธ์ รับหน้าที่สามีที่น่ารัก จูงมือภรรยาทานข้าว นายกเป็นคนหวานเว่อร์
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จูงมือ รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ร่วมรับประทานอาหารค่ำ หวานจริงไหม…หรือจะเถียงเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยที่มีสาระสำคัญคือ

ประเทศสมาชิก IMT-GT ได้มุ่งมั่นดำเนินการตามแผนการที่วางเอาไว้ตลอดตามแผนที่ 2 ปี 2555-2559 และได้ผลการดำเนินงานออกมาเป็นอย่างดี แต่ยังต้องมีการเร่งรัดแผนในระยะ 5 ปีต่อไป อันได้แก่ การพัฒนาด้านความเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ที่จะเร่งเชื่อมโยงการขนส่งจากทะเลใหญ่สู่เกะาสุมาตรา, การเชื่อมทางอากาศ โดยเร่งพัฒนาท่าอากาศยานใหม่และปรับปรุงท่าอากาศยานเดิมให้เพียงพอเพื่อรองรับสมาคมอาเซียนและการท่องเที่ยวโลก, การเร่งสร้างความตกลงด้านการค้าและการขนส่งทางบก รวมทั้งการพัฒนาด้านนวัตกรรม ที่สนับสนุนสตาร์ทอัพรูปแบบใหม่ และสุดท้ายคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผลักดันหลายเมื่องในภูมิภาคให้เป็นเมืองสีเขียว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและภริยา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับประททานอาหารค่ำ ที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ เพื่อต้อนรับหัวหน้ารัฐบาลและภริยา ซึ่งจะเห็นได้ว่า นายกรัฐมนตรี ได้จูงมือภรรยา รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา เพื่อเข้าร่วมในงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย