มูลนิธิต่อต้านการทุจริตMOU12สถาบันร่วมต้านโกง

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เตรียมจับมือ 12 สถาบันการศึกษา ขยายความร่วมมือต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบให้เป็นรูปธรรม

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ที่มี นายวิชา มหาคุณ เป็นประธานเตรียมจับมือขยายความร่วมมือ เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ในภาคการศึกษา โดยจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ กับ มหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมกับจัดเสวนาทางวิชาการต่อต้านการทุจริต ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค.นี้ ที่มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา

นายวิชา กล่าวว่า ประเทศไทยในขณะนี้ ต้องการคนดี ที่มีความจริงใจ และจริงจัง ในการ้วมกันป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มี 12 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย ม.มหิดล, ม.ศิลปากร, ม.รามคำแหง, ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ม.เทคโนโลยีพรจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระเฃจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบัง, ม.ราชภัฏสวนสุนันทา, ม.สวนดุสิต, ม.ราชภัฏจันทรเกษม, ม.ราชภัฏธนบุรี และ ม.ราชภัฏนครปฐม

ทั้งนี้เป้าหมายหลักของการขยายเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น คือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ เยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบให้เกิดเป็นรูปธรรม