ระบบป้องกันความปลอดภัย “Huawei”

Huawei

หัวเว่ย (Huawei) นำเสนอระบบป้องกันความปลอดภัยแบบร่วมมือกันในรูปแบบขององค์กร ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์ในท้องถิ่นไปจนถึงระบบคลาวด์และจากการป้องกันภัยคุกคามแบบดั้งเดิม จนถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data security)หัวเว่ย Next-Generation Firewall (NGFW) ได้รับใบรับรอง IPSec 2.2 Enhanced และ SSL-TLS จาก ICSA Labs คะแนนที่แนะนำจาก NSS Labs และ Common Criteria EAL4 + Certification นอกจากนี้ในปี พ. ศ. 2560 หัวเว่ย NGFW ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Gartner Magic Quadrat ในด้านระบบไฟร์วอลล์ของเครือข่ายองค์กร