ระบบรักษาความปลอดภัย

ด้วยการผสมผสานกันของเทคโนโลยีทำให้เราสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่มีความเหมาะสมที่ทำให้การรักษาความปลอดภัยดีขึ้นและต้นทุนต่ำลงให้แก่ลูกค้า

ความก้าวหน้าของการรักษาความปลอดภัยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่

ซิเคียวริทัสไม่ได้ขายสินค้าแต่เราขายการรักษาความปลอดภัยครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ระบบรักษาความปลอดภัยของซิเคียวริทัสในบางกรณีสามารถส่งเสริมและเป็นประโยชน์มากกว่าเช่นในกรณีที่ต้องมีการบันทึกพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทตลอดจนในระหว่างมีเหตุการณ์ หรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยระบบรักษาความปลอดภัยที่เราให้บริการอาจเป็นได้ทั้งแบบขาย หรือบริการที่คิดค่าบริการรวมกับสัญญาของการรักษาความปลอดภัยแบบรายเดือน [หากรวมอยู่ในสัญญานี้ ลูกค้าก็ไม่ต้องรับผิดค่าใช้จ่ายในการลงทุนล่วงหน้า]