ระบบรักษาความปลอดภัย Security System

ระบบรักษาความปลอดภัย

ในปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัย หรือ Security System นั้นเป็นอีกระบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากไม่ว่าเป็นกลุ่มสำนักงานสถานที่ราชการที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล โรงเรียนมหาวิทยาลัย โรงงาน หรือแม้แต่พื้นที่สาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินทั้งนี้คงเป็นเพราะลักษณะการใช้งานของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากคุณสมบัติเด่น ๆ ดังกล่าวทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆให้สอดส่องดูแลความเรียบร้อยทดแทนการเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน เพื่อมาเดินตรวจตรา ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเสมือนมีคนดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ประโยชน์ที่ได้รับอย่างเห็นได้ชัดของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น มีอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น
– ป้องกันอันตรายต่อชีวิต หรือบุคคลในพื้นที่
– ป้องกันความเสียหาย สูญหาย ให้กับทรัพย์สินและของมีค่า
– ป้องกันการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ ที่ต้องการควบคุม
– เฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
– ตรวจจับผู้ต้องสงสัย หรือผู้กระทำความผิด
ดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี จึงควรจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยมีการออกแบบให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกันสภาวะของการใช้งานและพื้นที่ที่ใช้งาน จะต้องมีระบบการจัดการและบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้งานและสะดวกในการบำรุงรักษาระบบ

ระบบที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย
– ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV System )
– ระบบควบคุมการเข้า – ออกภายในสถานที่ ( Access Control System )
– ระบบเสียงประกาศ ( Public Address System )
– ระบบแจ้งเตือนการบุกรุก ( Inrusion System )
– ระบบป้องกันอัคคีภัย ( Fire Alarm System )