วัชระค้านพรบ.สื่อเชื่อมีใบสั่งของสปท.ทบทวน

‘วัชระ’อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ค้าน พรบ.สื่อ เชื่อมีใบสั่ง ขอ สปท.ทบทวน ขณะจี้รัฐบาลฟันข้าราชการแม่ฮ่องสอน เอี่ยวซื้อบริการทางเพศ

นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พศ… ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศืหรือ สปท.โดยมองว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวแทรกแซงสื่อ โดยให้ปลัดสำนัดนายกรัฐมนตรีและปลัดวัฒนธรรม ร่วมเป็นกรรมการในสภาวิชาชีพสื่อด้วย เพื่อมีอำนาจในการออกใบอนุญาต ทั้งนี้เป็นห่วงว่าสื่อจะไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบภาครัฐได้ เพราะรัฐมีส่วนร่วมในการพิจารณาออกใบอนุญาตสื่อ พร้อมเชื่อว่า สปท. เขียนกฎหมายตามใบสั่งของผู้มีอำนาจ จึงอยากขอให้มีการทบทวน

ขณะเดียวกัน ได้ตอบโต้กรณีที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ออกมาระบุว่า ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซื้อบริการทางเพศเป็นเรื่องส่วนตัวนั้น มองว่า เรื่องนี้ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง และมาเกิดขึ้นในยุค คสช. จึงขอให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบและเอาตัวคนผิดมาลงโทษ พร้อมให้ย้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ด้วย