หัวใจสำคัญของระบบความปลอดภัย

คือต้องการให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัยจากอุบัติเหตุ >> รถยนต์มีสมรรถนะเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นมาก ก็สามารถทำความเร็วได้มากขึ้น หมายความว่าอุบัติเหตุก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นระบบช่วยการทำงานต่างๆ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจึงมีส่วนสำคัญมาก

หัวใจในการปกป้องแยกเป็นสองข้อสำคัญ คือระบบช่วยต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ กับระบบป้องกันหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว ซึ่งมีความสำคัญมากทั้งคู่ เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้หน้าที่การทำงานของระบบต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สับสน ว่าเมื่อเกิดการตอบสนองบางอย่างขึ้นนั้น ไม่ได้มาจากความผิดปกติของตัวรถ แต่นั่นเป็นการช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างหาก

เล่มนี้ขอแนะนำถึงการทำงานของระบบต่างๆ ว่าเมื่อระบบมีการทำงาน มันจะช่วยผู้ขับขี่อย่างไรและอาการจะเป็นอย่างไร เพื่อป้องกันความสับสนอันจะก่อให้เกิดอันตรายเพราะไม่รู้จักระบบของรถยนต์ตัวเอง

สิ่งที่น่าแปลกใจคือเวลาที่เลือกซื้อรถ มักจะเลือกซื้อรถยนต์รุ่นท็อปเพราะรู้ว่ามันเต็มไปด้วยออพชั่นทั้งระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย แต่เจ้าของรถไม่เคยเรียนรู้ถึงระบบความปลอดภัยต่างๆ เหล่านั้น ว่ามีการทำงานอย่างไร และแต่ละระบบช่วยในเรื่องของความปลอดภัยอย่างไร ซ้ำร้ายกว่านั้นคือไม่รู้ด้วยว่าระบบที่มีนั้นมีกี่ระบบกันแน่