เครื่องช่วยหายใจระบบวงจรปิด CCBA

เครื่องช่วยหายใจระบบวงจรปิด CCBA

เครื่องช่วยหายใจระบบวงจรปิด (CCBA : Closed Circuit Breathing Apparatus) หรือเครื่องช่วยหายใจชนิดนำอากาศจากลมหายใจออกกลับมาใช้หายใจใหม่ (Rebreather) มีใช้กันในวงการนักดำน้ำมานานแล้ว แต่ปัจจุบันได้รับ การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจนสามารถนำมาใช้บนบก ทั้งงานดับเพลิง/กู้ภัย งานเหมืองแร่งานในพื้นที่อับอากาศ และงานอื่นๆ ที่ต้องการยืดเวลาการทำงานให้ ยาวขึ้น ขณะที่เครื่องช่วยหายใจระบบบรรจุอากาศในตัว (SCBA : Self- Contained Breathing Apparatus) ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ให้อากาศหายใจ 45 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง แต่เครื่องช่วยหายใจระบบวงจรปิดดังกล่าวนี้ จะให้อากาศหายใจโดยเฉลี่ย 4 ชั่วโมง บางรุ่นให้มากที่สุดถึง 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่เปิดตัวมาในช่วงปี 2001

เครื่องช่วยหายใจระบบวงจรปิดได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง จุดเด่นก็คือ ทำให้ผู้สวมใส่ทำงานในพื้นที่อันตรายได้ยาวนานโดยไม่ต้องเติมอากาศหรือเปลี่ยนถังบรรจุ เป็นการตัดความกังวลเรื่องอากาศจะหมดถังโดยไม่รู้ตัวซึ่งให้ความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น แต่จุดที่ต้องระวังอย่างยิ่งยวดในการใช้งาน เช่น ผู้สวมใส่จะต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและปฏิบัติตามข้อบังคับการใช้งานอย่างเคร่งครัดเพราะการหายใจจากระบบนี้แตกต่างจาก SCBAกล่าวคือ ในระยะแรกจะหายใจลำบาก เพราะอากาศจะถูกป้อนเข้าหน้ากากด้วยความดันสูงCCBA : Closed Circuit Breathing Apparatusกว่าเล็กน้อย หลังจากนั้นอาจจะมีอากาศร้อนจากกระบวนการรีไซเคิ่ลลมหายใจแทรกเข้ามาที่สำคัญ การทำงานในบรรยากาศมีก๊าซพิษหรือขาดออกซิเจนเกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้ว หากหน้ากากที่ใช้อยู่ ไม่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ก็อาจจะรั่วซึมและเป็นเหตุทำให้เกิดอันตรายที่คาดไม่ถึงได้

ระบบ CCBA หรือ Rebreather ใช้หลักการทำงานในลักษณะรีไซเคิ่ลอากาศที่เกิดจากการหายใจออกภายในหน้ากากเพื่อนำกลับมาให้ผู้สวมใส่ใช้หายใจต่อไปอีก ในระบบ SCBA นั้นอากาศจากถังที่ป้อนเข้าไปในหน้ากากจะถูกใช้ในการหายใจจริงๆ เพียง 1 ใน 4 หรือ 25% ที่เหลือก็จะปะปนกับอากาศที่หายใจออกมา โดย มีไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นส่วผสมหลัก อากาศส่วนนี้จะขังอยู่ภายในหน้ากากและจะไม่ถูกดูดเข้าไปในปอด เพราะอากาศใหม่จากถังถูกป้อนด้วยความดันที่สูงกว่า (PositivePressure) เข้ามาตลอดเวลา จนกระทั่งอากาศในถังที่มีไว้สำหรับใช้หายใจโดยเฉพาะหมดไปจากถังก็เท่ากับว่า จะต้องยุติการใช้งาน SCBA ทันที สำหรับอากาศที่ขังอยู่ภายในหน้ากากนั้นไม่เหมาะที่จะใช้หายใจ เนื่องจากมีปริมาณก๊าซออกซิเจนน้อยแต่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก ซึ่งเรามักเรียกกันว่า “อากาศหมด ” จริงๆแล้วต้องระบุให้ชัดว่า “อากาศที่ใช้หายใจหมด”