ความปลอดภัยในการทำงานบ้าน

หลักการและวิธีทําความสะอาด อย่างปลอดภัย แยกพื้นที่ที่จะทําความสะอาดให้อยู่ในวงจํากัดในมุมหนึ่งของบ้านและควรทํานอกอาคารถ้าเป็นไปได้ ในกรณี ที่วัสด…

Read More

ความปลอดภัยในบ้าน

ในขณะที่โดยทั่วไปแล้วออสเตรเลียนับว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตและเรียนหนังสือ แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องมีความระมัดระวัง…

Read More

ระบบรักษาความปลอดภัยที่บ้านชั้นเดียวควรมี

พื้นฐานความต้องการของมนุษย์เรานอกจากปัจจัย 4 แล้ว ก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงไหมคะ? ด้วยสภาวะของเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ส่งผลให้ชีวิตของเร…

Read More

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในบ้าน

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในบ้าน

ตามปกติแล้ว บ้านน่าจะเป็นที่ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด มากกว่าเวลาที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ภายนอก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนท้องถนน การอยู่อาศัยในบ้านเฉย…

Read More

ความปลอดภัยภายในบ้านที่ต้องระวัง

เรื่องความปลอดภัยภายในบ้านที่ต้องระวัง

ทุกวันนี้เรื่องของความปลอดภัยแม้กระทั่งการอยู่ในบ้านของตัวเองแท้ๆยังรู้สึกระแวงเพราะการเป็นอยู่ สังคมมีการเปลี่ยนแปลง มีการแข่งขัน ไม่มีศีลธรรม ป…

Read More

10 วิธีรักษาความปลอดภัยภายในบ้านอย่างประหยัดแต่ได้ผล!!

10 วิธีรักษาความปลอดภัยภายในบ้านอย่างประหยัดแต่ได้ผล

วิธีรักษาความปลอดภัยภายในบ้านแบบประหยัดแต่ได้ผลจริง งานนี้ไม่ต้องเปลืองเงินติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้บ้าน ก็เซฟบ้านจากภัยอันตรายและการโจรกรรม…

Read More

การป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

การป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

การป้องกันอุบัติเหตุในบ้านหรือที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นตึกแถว แฟลต อาคารชุดต่างๆ สิ่งสำคัญก็คือ การที่ทุกคนตระหนักถึงอันตราย ทราบสาเหตุของการเกิดอ…

Read More

ความปลอดภัยในบ้าน

ความปลอดภัยภายในบ้าน

คิดไว้เสมอว่า…บ้านที่สมบูรณ์แบบนั้น นอกจากจะต้องตอบสนองการใช้สอยได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว ก็ต้องสามารถคุ้มครองสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศ…

Read More