การเอาตัวรอดจากภัยสังคม

ในสังคมทุกวันนี้มีภัยเกิดขึ้นมากมาย   ซึ่งเราจะต้องรู้วิธีเอาตัวรอดในสังคมเพื่อที่จะได้รอดพ้นจากภัยสังคมทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรา เมื่อเผชิญหน้ากั…

Read More

ข้อปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวก่อนเกิดแผ่นดินไหว

– ควรจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ถ่านไฟฉาย ไฟฉาย อุปกรณ์ดับเพลิง น้ำดื่ม น้ำใช้ อาหารแห้งไว้ใช้ในกรณีไฟฟ้าดับหรือกรณีฉุกเฉิน…

Read More

ข้อควรรู้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว/ ภัยพิบัติ / การรักษาความปลอดภัย

มีสติ และสำรวจความปลอดภัยของตนเอง ・หากรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน ก่อนอื่นให้หลบที่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง แล้วใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว เช่น เบาะรองนั่งคลุมศีรษะเ…

Read More

ข้อควรรู้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว /ภัยพิบัติ / การรักษาความปลอดภัย

มีสติ และสำรวจความปลอดภัยของตนเอง ・หากรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน ก่อนอื่นให้หลบที่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง แล้วใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว เช่น เบาะรองนั่งคลุมศีรษะเ…

Read More

ภัยพิบัติ / การรักษาความปลอดภัย

วิธีป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวทำได้อย่างไร แผ่นดินไหวใหญ่ที่เกิดในต่างประเทศ เกิดเนื่องจากประเทศเหล่านั้นอยู่ในแนวข…

Read More

วิธีป้องกันภัยของผู้หญิง

จากสถิติการให้บริการของศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า การกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2556 มีจำนวนผู้หญิงที่ถูกกระทำค…

Read More

การป้องกันภัยจากอินเตอร์เน็ต

โปรแกรมพีแอลซี เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่างๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็นมันสมองสั่งการที่สำคัญ พีแอลซีจะมีส่ว…

Read More

การป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ…ต้องเป็นวาระของโลก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่มวลมนุษยชาติอย่างมหาศาล ภัยธรรมชาติเหล่านี้สร้างความ…

Read More

10 วิธี ป้องกันภัยจาก โซเชียลเน็ตเวิร์ค

ทุกวันนี้ โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม  ในการติดต่อสื่อสาร การดำเนินธุรกิจ  การศึกษา  …

Read More

10 วิธีป้องกันภัยจากอินเตอร์เนตสำหรับเด็กและเยาวชน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เสนอ 6 แนวทางสำหรับผู้ใหญ่ และ 4 แนวทางสำหรับเด็กในการป้องกันอันตรายจากอินเตอร์เนตที่มีกับเด็ก ลดช่องว่างด้านเทคโนโลยี และสกัด…

Read More