5 ปัจจัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

5 ปัจจัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ และการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ รถยนต์ พฤติกรรมในการขับขี่ การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ซ…

Read More